Skip to content

Tietosuojaseloste

 

 

 

Verhoomo & Sisustushuone AnneK asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verhoomo & Sisustushuone AnneK

Yhteystiedot:
Työväenkatu 6
60100 Seinäjoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Verhoomo & Sisustushuone AnneK / Anne Kangas
Työväenkatu 6
60100 Seinäjoki
0442387003
anne@verhoomoannek.fi

2. Rekisteröidyt

Verhoomo & Sisustushuone AnneK:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, joille on tehty tarjouslaskelma

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan tehtyä tarjouspyynnön rekisterinpitäjälle
 • Henkilötietoja käsitellään sopimuksen synnyttyä rekisterin pitäjän ja asiakkaan yhteydenpitoon sekä laskutukseen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Laskutus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot  asiakkaalle tehdyistä tarjouksista / hinta-arvioista
 • Tiedot ostetuista palveluista ja tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen  Verhoomo & Sisustushuone AnneK, Työväenkatu 6, 60100 Seinäjoki

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään tarjouspyynnön yhteydessä
 • Asiakkaalta itseltään sopimuksen syntyessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Nöösi Yhtiöt Oy:lle kirjanpitoa varten. Yritys Nöösi Yhtiöt Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Zervant
 • Hostingpalvelu

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä ja kirjanpitäjällä

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja hänen työntekijöillään on pääsy rekisteritietoihin. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.